Město Boskovice, Naviga4

Město Boskovice

Odstranění závad energetického auditu budov ve vlastnictví Města Boskovice - ZŠ Boskovice

Celková investice: 68 483 987 Kč

Dotace: 58 412 437 Kč

Doba realizace: červenec 2009 - prosinec 2010

Popis projektu: Cílem projektu bylo komplexní zateplení jednotlivých budov školských zařízení v Boskovicích a výrazné vylepšení jejich energetických vlastností. Na budovách byly provedeny tyto práce: zateplení obvodových konstrukcí a střešních plášťů, výměna původních otvorových výplní a instalace IRC regulace systému vytápění.