Kast, spol. s r.o.

Nové vzdělávací perspektivy pro KAST týmy  

Celková investice: 3 954 917 Kč

Dotace: 3 954 917 Kč

Doba realizace: říjen 2008 - listopad 2010

Popis projektu: Pro firmu Kast, spol. s r.o. zpracovala Naviga 4 projekt vzdělávání zaměstnanců. Cílem projektu bylo doplnit vzdělání zaměstnanců firmy v oblasti jednání se zákazníky, zvládání náročných pracovních situací (např. konflikty, stres, velký objem práce) nebo spolupráce v týmu. Díky realizaci projektu došlo jednak k doplnění firemní strategie, zaměstnanci firmy jsou však také lépe připraveni lépe zvládat náročné pracovní povinnosti a být v každodenním kontaktu se zákazníky. Na projekt firma získala dotace z Operačního programu Praha – Adaptabilita.