Izoglass, spol. s r.o.

Inovativní technologie pokovování skla

Celková investice: 20 000 000 Kč

Dotace z EU: 9 994 000 Kč

Doba realizace: březen 2009 – prosinec 2010

Popis projektu: Pro firmu Izoglass, spol. s.r.o. byl zpracován projekt Inovativní technologie pokovování skla. Projekt firmě umožnil zavést nový technologický proces pokovování skla, který pro firmu znamenal významný pokrok ve směřování dalšího vývoje. V současné době totiž neexistuje v ČR, EU ani střední Evropě výrobce, který by byl schopen nanášet vrstvy s takovými vlastnostmi na skla velkých rozměrů. Nový technologický proces navíc nahradil stávající známé technologie nanášení v podobě galvanického pokovování, které je kvůli probíhajícím chemickým procesům velmi nešetrné k životnímu prostředí. Projekt měl tedy i pozitivní dopad na životní prostředí.