Havířov, Naviga4

Havířov

Identifikace aktuálních společenských problémů a kvality života ve městě Havířově v návaznosti na aktualizaci strategického plánu rozvoje města pomocí výzkumu veřejného mínění 

Doba realizace: 2010

Popis projektu:

V rámci této zakázky se již uskutečnily následující aktivity:

  • Realizace a vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na obyvatele Havířova na vzorku 500 respondentů. Pro výběr respondentů byl využit tzv. kvótní výběr. V případě havířovské populace se jednalo o tato kvótní kritéria: pohlaví, věk, vzdělání a místo trvalého bydliště (městská část) a zařazení do sociální skupiny.
  • Zpracování analýza postojů a názorů obyvatel ČR na vybrané relevantní oblasti s cílem porovnat výsledky havířovského šetření s obdobnými šetřeními prováděnými na celonárodní úrovni a vysledovat relevantní trendy a témata, které dotazníkové šetření nemohlo pokrýt (kvalitativní záběr).