Handiscan vdi, Naviga4

Handiscan vdi

Digitalizace je moje šance

Celková investice: 2 109 000 Kč

Dotace: 2 109 000 Kč

Doba realizace: 2010 – 2011

Popis projektu: Projekt je zaměřen na profesní vzdělávání zdravotně postižených zaměstnanců v oblasti elektronického zpracování dokumentů a obsluhy skenovacích zařízení. Handiscan je výrobním družstvem invalidů a obsahem jeho činnosti je elektronické zpracovávání dokumentů (DIMS - document imagining system) na zakázku. Díky využití schopností a potenciálu zdravotně handicapovaných osob má naše společnost status chráněné dílny.