Handicap výrobní družstvo invalidů, Naviga4

Handicap výrobní družstvo invalidů

Digitalizace je moje práce  

Celková investice: 1 548 000 Kč

Dotace: 1 548 000 Kč

Doba realizace: 2008 – 2009

Popis projektu: Cílem projektu je nastavení systému vzdělávání zdravotně postižených zaměstnanců v oblasti elektronického zpracování dokumentů doplněného o školení ve vybraných měkkých dovednostech. V rámci projektu byl nastaven zrealizován třístupňový program teoretických i praktických školení, kterým byli zaměstnanci proškoleni a díky tomu byly rozšířeny jejich pracovní dovednosti na vysokou odbornou úroveň.