Generální ředitelství cel, Naviga4

Generální ředitelství cel

Zavedení systému eCustoms

Celkové výdaje: 140 606 000 Kč

Dotace: 119 515 000 Kč

Doba realizace: duben 2010 - prosinec 2013

Popis projektu: Cílem projektu je modernizace a elektronizace systému celního řízení prostřednictvím vyvinutí a nasazení do provozu 12 IT systémů. Díky vývoji těchto systémů dojde k snížení administrativního zatížení deklarantů, neboť všechna celní prohlášení budou moci podávat v elektronické podobě, a to povede ke zvýšení efektivity výkonu státní správy a zvýšení atraktivity ČR pro investory. Projekt je nezbytnou částí celounijního projektu eCustoms, jeho realizace tedy přispěje k efektivnímu a jednotnému celnictví v rámci celého Společenství.