EKOSTAVBY Louny, s.r.o.

Klíč k úspěchu - posílení kompetencí a rozvoj klíčových dovedností pracovníků

Celková investice: 5 601 217,76 Kč

Dotace: 5 601 217,76 Kč

Doba realizace: 2010 – 2012

Popis projektu: Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti EKOSTAVBY Louny s.r.o. orientované převážně na výstavbu objektů staveb ekologického charakteru a na vzdělávání zaměstnanců jejích partnerů - společností M2 Sors s.r.o. a V.H.V. s.r.o. Developerská společnost M2 Sors je orientována na oblast rozvoje regionu, realizaci průmyslových, komerčních a bytových staveb, zhodnocování pozemků, správy a údržby nemovitostí a pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Činnost společnosti V.H.V. zahrnuje velkoobchod s materiálem a doplňky pro stavbu, rekonstrukce, úpravy domů, bytů, chat a zahrad.

Projekt řeší vzdělávání komplexně. Školení a kurzy vyplynuly jak z potřeb zaměstnanců, tak i ze zaváděných změn ve společnosti. Rozvíjí následující oblasti:

- manažerské dovednosti - moderní techniky vedení lidí, strategie řízení, motivování a delegování

- obchodní dovednosti

- bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a odpadové hospodářství

- pracovněprávní agenda

- obsluha účetního systému

- oblast IT - která je předpokladem pro efektivnější užívání moderních technologií a softwarů

- zvýšení kvalifikace dělnických profesí