Česká agentura na podporu obchodu (CZECHTRADE)

Rozvoj internetového portálu BusinessInfo.cz

Celková investice: 63 802 000 Kč

Dotace: 54 231 000 Kč

Doba realizace: duben 2010 - srpen 2013

Popis projektu: Portál BusinessInfo.cz poskytuje podnikatelům komplexní informace ze strany veřejné správy, které jsou jinak rozdrobené v mnoha různých zdrojích. Cílem projektu je odstranění duplicity ve zveřejňování informací a především rozvoj spolupráce s Portálem veřejné správy. Na projekt bylo zažádáno o dotace z Integrovaného operačního programu.