APPN, o.s.

Jistota zaměstnání

Celková investice: 5 274 056 Kč

Dotace: 5 274 056 Kč

Doba realizace: 2010 – 2012

Popis projektu: Cílem projektu je zajistit trvalé a plnohodnotné zaměstnání pro zdravotně postižené osoby. Pro dosažení cíle je navázána spolupráce s výrobním družstvem invalidů, které tato pracovní místa vytvoří. Podporu formou dlouhodobého zaměstnání, vzdělávání a dalších potřebných služeb získá celkem 12 osob se zdravotním postižením, zejména neslyšících.

Cíle bude dosaženo prostřednictvím těchto dílčích aktivit:

- motivace k zaměstnání a jeho udržení

- zvýšení profesních schopností a dovedností

- podpora dlouhodobého pracovního uplatnění pro zdravotně postižené