Státní správa, Naviga4

Státní správa

Jedním ze základních cílů každé státní instituce v době vládních škrtů a ekonomické krize je omezení nákladů na provoz a dostatečná a kvalitní komunikace s veřejností. V této a dalších souvisejících oblastech poskytujeme státním orgánům své služby již po dobu deseti let.

Pro orgány státní správy nabízíme zejména následující služby:
    • nastavení sledování průběhu projektů a jejich zhodnocení. Seriózní studie zpracovávají zkušení experti, výsledné materiály mají široké využití.
    • analýza a optimalizace komunikačních aktivit, včetně navržení komunikačních nástrojů a jejich realizace. Máme zkušenosti s PR a propagací širokého spektra státních institucí.
  • Dotační poradenství - kompletní příprava a administrace projektových žádostí o dotace na strategické projekty z oblasti Smart Administration i jiných.

Oblasti