Řídící orgány

Řídící orgány a zprostředkující subjekty jsou instituce (obvykle ministerstva) zodpovědné za korektní průběh čerpání dotací ze strukturálních fondů EU. Rozsah jejich činností je velmi široký – sahá od komunikace s žadatelem po administrativní práce ve vztahu k evropským fondům. Naviga4 s řídícími orgány dlouhodobě spolupracuje a může jim v některých jejich aktivitách nabídnout širokou paletu podpůrných služeb.

Pro řídící orgány nabízíme zejména následující:
  • Projektové a procesní řízení – optimalizace interních procesů řídících orgánu a z toho plynoucí zvýšení efektivity dané organizace.
  • Monitoring a evaluace – nastavení sledování průběhu projektů státních institucí, jejich analýza a vyhodnocení prováděné zkušenými experty. Veškeré materiály je možné využívat i v komunikaci s evropskými institucemi.
  • Komunikační strategie a analýzy – analýza a optimalizace komunikačních aktivit, včetně navržení komunikačních nástrojů a asistence při jejich realizaci.Oblasti