Regiony, obce, města, Naviga4

Regiony, obce, města

Atraktivita regionů, obcí a měst je základním předpokladem úspěchu dané lokality a také základem spokojeného života místních obyvatel. Jsme rádi, že součástí naší práce je možnost alespoň částečně přispět k tomuto cíli.

Pro regiony, obce a města nabízíme zejména následující služby:
  • Projektové a procesní řízení – optimalizace interních procesů veřejných institucí na základě podrobné analýzy.
  • Evaluace a komunikační strategie 
    • nastavení sledování průběhu projektů z široké palety oblastí a jejich zhodnocení. Výstupy monitoringu a evaluace mohou být využity jak pro interní potřeby obce pro případ obdobného projektu v budoucnosti, nebo mohou posloužit jako podklad pro zdokumentování projektu.
    • analýza a optimalizace komunikačních aktivit pro veřejné instituce. Nabízíme možnost zlepšení mediálního obrazu ale také pořádání propagačních kampaní a akcí.
  • Dotační poradenství – kompletní příprava a administrace projektových žádostí o dotace pro regionální instituce.

Oblasti