Regiony, obce, města

Atraktivita regionů, obcí a měst je základním předpokladem úspěchu dané lokality a také základem spokojeného života místních obyvatel. Jsme rádi, že součástí naší práce je možnost alespoň částečně přispět k tomuto cíli.

Pro regiony, obce a města nabízíme zejména následující služby:
  • Projektové a procesní řízení – optimalizace interních procesů veřejných institucí na základě podrobné analýzy.
  • Monitoring a evaluace – nastavení sledování průběhu projektů z široké palety oblastí a jejich zhodnocení. Výstupy monitoringu a evaluace mohou být využity jak pro interní potřeby obce pro případ obdobného projektu v budoucnosti, nebo mohou posloužit jako podklad pro zdokumentování projektu.
  • Komunikační strategie a analýzy – analýza a optimalizace komunikačních aktivit pro veřejné instituce. Nabízíme možnost zlepšení mediálního obrazu ale také pořádání propagačních kampaní a akcí.
  • Dotace – kompletní příprava a administrace projektových žádostí o dotace pro regionální instituce.



Oblasti