Průmysl, obchod a služby, Naviga4

Průmysl, obchod a služby

Budoucí konkurenceschopnost sektoru průmyslu, obchodu a služeb je závislá na schopnosti českých podniků zvyšovat svojí výkonnost. V portfoliu našich služeb se nachází položky, které k tomuto cíli mohou výrazně přispět.

V této oblasti nabízíme zejména následující:
  • Projektové a procesní řízení – optimalizace interních procesů a z toho plynoucí zvýšení efektivity podniku a snížení nákladů.
  • Evaluace a komunikační strategie – analýza a optimalizace komunikačních aktivit zaměřených na zákazníky a partnery firem, včetně realizace propagačních aktivit (newslettery, PR, propagační předměty).
  • Dotační poradenství – kompletní příprava a administrace projektových žádostí o dotace ze všech možných zdrojů. U žádostí z Operačního programu Podnikání a inovace máme 90% úspěšnost odsouhlasených žádostí o dotaci.Oblasti