Energetika a životní prostředí, Naviga4

Energetika a životní prostředí

Oblast životního prostředí není omezena pouze na energetiku a šetrné využívání energetických zdrojů. Nedílnou součástí je také vodohospodářství, nakládání s odpady a snižování emisí z různých zdrojů znečištění.

Naviga 4 poskytuje v oblasti životního prostředí a energetiky tyto služby:
  • Evaluace a komunikační strategie– analýza a optimalizace komunikačních aktivit zaměřených na zákazníky a partnery firem i ve specializovaných oblastech.
  • Dotační poradenství – kompletní příprava a administrace projektových žádostí o dotace z programu OPŽP a OPPI na projekty zaměřené na obnovitelné zdroje nebo na snížení ekologické zátěže. U tohoto typu projektů máme tradičně velmi vysokou úspěšnost přijatých žádostí.


Oblasti