Výzvy IROP pro veřejnou a státní správu

K_mobil.jpg Integrovaný regionální operační program aktuálně spustil tři výzvy zaměřené na elektronizaci veřejné a státní správy, tzv. eGovernment. Subjekty státní a veřejné správy v rámci nich mohou žádat o dotaci až do konce roku 2017.

Jedná se o výzvy:


eGovernment I. (výzva č. 26)

Podporované aktivity

Elektronizace odvětví:

 • eCulture
 • eEducation
 • eHealth
 • eJustice
 • sociální služby, pojištění, dávky
 • výběr daní a pojištění
 • Elektronická identita
 • Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS)

Co lze financovat

 • pořízení drobného i dlouhodobého hmotného i nehmotného majektu (do pořízení HW/SW se řadí i následná implementace, zaškolení obsluhy, testovací provoz a provozní dokumentace)
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s projektem
 • stavební úpravy bezprostředně související s projektem

Oprávnění žadatelé

 • organizační složky státu a jejich PO, státní organizace a státní podniky
 • kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace (kromě Prahy a jejích částí)

Termín výzvy

 • ukončení příjmu žádostí o dotaci - 29. 12. 2017

Více zde...


Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. (výzva č. 23 - státní správa)

Podporované aktivity

 • rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury
 • budování, rozvoj a modernizace národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy
 • tvorba nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb
 • vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů

Co lze financovat

 • pořízení drobného a dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (do pořízení SW/HW se řadí i následná implementace, zaškolení obsluhy, testovaní provoz a provozní dokumentace)
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
 • stavební úpravy bezprostředně související s realizací projektu

Oprávnění žadatelé

 • organizační složky státu a jejich PO, státní organizace a státní podniky

Termín výzvy

 • ukončení příjmu žádostí o dotaci - 31. 12. 2017

Více zde...


Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. (výzva č. 28 - veřejná správa)

Podporované aktivity

 • shodné s předchozí výzvou č. 23

Co lze financovat 

 • způsobilé výdaje shodné s předchozí výzvou č. 23

Oprávnění žadatelé

 • kraje a jimi žrizované nebo zakládané organizace, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace (kromě Prahy a jejích částí)

Termín výzvy

 • ukončení příjmu žádostí o dotaci - 27. 12. 2017

Více zde...


Zaujaly vás některé informace, chcete realizovat projekt v této oblasti? Kontaktujte nás ještě dnes na: 734 621 343 nebo na zeisel@naviga4_cz

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality