Výzvy IROP pro veřejnou a státní správu, Naviga4

Výzvy IROP pro veřejnou a státní správu

K_mobil.jpg Integrovaný regionální operační program aktuálně spustil tři výzvy zaměřené na elektronizaci veřejné a státní správy, tzv. eGovernment. Subjekty státní a veřejné správy v rámci nich mohou žádat o dotaci až do konce roku 2017.

Jedná se o výzvy:


eGovernment I. (výzva č. 26)

Podporované aktivity

Elektronizace odvětví:

 • eCulture
 • eEducation
 • eHealth
 • eJustice
 • sociální služby, pojištění, dávky
 • výběr daní a pojištění
 • Elektronická identita
 • Elektronické doručování a ekvivalence dokumentů (eIDAS)

Co lze financovat

 • pořízení drobného i dlouhodobého hmotného i nehmotného majektu (do pořízení HW/SW se řadí i následná implementace, zaškolení obsluhy, testovací provoz a provozní dokumentace)
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s projektem
 • stavební úpravy bezprostředně související s projektem

Oprávnění žadatelé

 • organizační složky státu a jejich PO, státní organizace a státní podniky
 • kraje a jimi zřizované nebo zakládané organizace, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace (kromě Prahy a jejích částí)

Termín výzvy

 • ukončení příjmu žádostí o dotaci - 29. 12. 2017

Více zde...


Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura I. (výzva č. 23 - státní správa)

Podporované aktivity

 • rozvoj, modernizace a zvýšení dostupnosti komunikačních a informačních systémů a infrastruktury
 • budování, rozvoj a modernizace národních datových center a komunikační infrastruktury pro nově pořízené nebo modernizované informační systémy
 • tvorba nových informačních systémů v souvislosti s centry sdílených služeb
 • vytváření nových a modernizace stávajících podpůrných informačních systémů

Co lze financovat

 • pořízení drobného a dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku (do pořízení SW/HW se řadí i následná implementace, zaškolení obsluhy, testovaní provoz a provozní dokumentace)
 • pořízení služeb bezprostředně souvisejících s realizací projektu
 • stavební úpravy bezprostředně související s realizací projektu

Oprávnění žadatelé

 • organizační složky státu a jejich PO, státní organizace a státní podniky

Termín výzvy

 • ukončení příjmu žádostí o dotaci - 31. 12. 2017

Více zde...


Specifické informační a komunikační systémy a infrastruktura II. (výzva č. 28 - veřejná správa)

Podporované aktivity

 • shodné s předchozí výzvou č. 23

Co lze financovat 

 • způsobilé výdaje shodné s předchozí výzvou č. 23

Oprávnění žadatelé

 • kraje a jimi žrizované nebo zakládané organizace, obce a jimi zřizované nebo zakládané organizace (kromě Prahy a jejích částí)

Termín výzvy

 • ukončení příjmu žádostí o dotaci - 27. 12. 2017

Více zde...


Zaujaly vás některé informace, chcete realizovat projekt v této oblasti? Kontaktujte nás ještě dnes na: 734 621 343 nebo na zeisel@naviga4_cz

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality