Více než 3,7 mld. Kč pro naše klienty

Naviga 4 získala pro své klienty od roku 2005 více než 3,7 mld. Kč (cca 150 mil. Euro) z Evropské unie. Nejčastěji žádali klienti o dotace na nákupy technologií, podnikatelské nemovitosti, vzdělávámí svých zaměstnanců a podporu výzkumu a vývoje. Mimoto jsme také řešili projekty informačních technologií v soukromém a veřejném sektoru, projekty regionálního rozvoje a zajistili jsme dotace na snížování energetické náročnosti provozu. 

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality