Více než 3,7 mld. Kč pro naše klienty, Naviga4

Více než 3,7 mld. Kč pro naše klienty

Naviga 4 získala pro své klienty od roku 2005 více než 3,7 mld. Kč (cca 150 mil. Euro) z Evropské unie. Nejčastěji žádali klienti o dotace na nákupy technologií, podnikatelské nemovitosti, vzdělávámí svých zaměstnanců a podporu výzkumu a vývoje. Mimoto jsme také řešili projekty informačních technologií v soukromém a veřejném sektoru, projekty regionálního rozvoje a zajistili jsme dotace na snížování energetické náročnosti provozu. 

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality