Úspory energie s fotovoltaikou

Solarn____fotovoltaick____elektr__rna_v___esk___Skalici__okres_N__chod_.jpg Chcete zvýšit energetickou udržitelnost vaší firmy? Zažádejte o dotaci ve výzvě  Úspory energie – fotovoltaika . Z dotačního titulu můžete financovat instalaci fotovoltaických systémů, včetně systémů akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. 

CO LZE FINANCOVAT?

Z dotačního titulu lze financovat následující aktivity:

 • pořízení elektromobilu – podporované kategorie silničních vozidel:
  • o L7e (malá užitková)
  • o M1 (osobní)
  • o M2 a M3 do 7,5t (minibus)
  • o N1 nákladní do 3,5t (nákladní) pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Elektromobilem se v této výzvě rozumí níže specifikované typy vozidel:

 • BEV – battery electric vehicle
 • EREV – extended-range electric vehicles – s kapacitou baterie minimálně 20 kWh
JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ?

Míra podpory u projektu

 • Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV.
 • Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV.
 •  Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV.

Výsledná míra podpory dle tabulek cen jednotlivých kategorií vozů dosahuje hodnoty 22–35 % pořizovací ceny vozidla.

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT
 • Projekt lze realizovat na území ČR mimo hl. m. Prahy

Příjem žádostí od 7/2017
Vyhlášení výzvy 6/2017

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality