Úspory energie s fotovoltaikou

Solarn____fotovoltaick____elektr__rna_v___esk___Skalici__okres_N__chod_.jpg Chcete zvýšit energetickou udržitelnost vaší firmy? Zažádejte o dotaci ve výzvě  Úspory energie – fotovoltaika . Z dotačního titulu můžete financovat instalaci fotovoltaických systémů, včetně systémů akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku. 

CO LZE FINANCOVAT?

Z dotačního titulu lze financovat následující aktivity:

 • pořízení elektromobilu – podporované kategorie silničních vozidel:
  • o L7e (malá užitková)
  • o M1 (osobní)
  • o M2 a M3 do 7,5t (minibus)
  • o N1 nákladní do 3,5t (nákladní) pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu

Elektromobilem se v této výzvě rozumí níže specifikované typy vozidel:

 • BEV – battery electric vehicle
 • EREV – extended-range electric vehicles – s kapacitou baterie minimálně 20 kWh
JAKÉ JSOU ZÁKLADNÍ PODMÍNKY FINANCOVÁNÍ?

Míra podpory u projektu

 • Je-li příjemcem malý podnik, je podpora poskytována až do výše 75 % ZV.
 • Je-li příjemcem střední podnik, je podpora poskytována až do výše 65 % ZV.
 •  Je-li příjemcem velký podnik, je podpora poskytována až do výše 55 % ZV.

Výsledná míra podpory dle tabulek cen jednotlivých kategorií vozů dosahuje hodnoty 22–35 % pořizovací ceny vozidla.

KDE SMÍM PROJEKT REALIZOVAT
 • Projekt lze realizovat na území ČR mimo hl. m. Prahy

Příjem žádostí od 7/2017
Vyhlášení výzvy 6/2017

Aktuality

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Konference ODPAD ZDROJEM 2018

Začátkem března proběhne již třetí ročník konference ODPAD ZDROJEM , tentokrát s podtitulem „zavádění...

 

Evropské dotace

Zajímavá možnost získat financování 3D technologií prostřednictvím některého z dotačních programů EU se otevře na...

 

Marketing, technologie a energetické úspory

Na konec letošního roku je připraveno mnoho zajímavých výzev. Během listopadu a prosince budou nebo již byly vyhlášeny...

 

Aktuality