Úspory a inovace, Naviga4

Úspory a inovace

thought_2123970_960_720.jpg V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor energie.   

Tvorba, šíření a implementace inovací

Do konce listopadu lze podávat žádosti pro získání podpory z programů Potenciál a Aplikace. Využijte možnost dostat až 50% podporu na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje je možnost získat podporu až 70 %

Až 45% finanční podpora je připravená v programu Inovace určeném pro financování produktových, procesních, organizačních a marketingových inovací. Investujte do výrobních technologií, zavádění nových metod organizace firemních procesů nebo do inovace způsobů prodeje výrobků a služeb. Žádat lze do 12. 11. 2017


Zkvalitnění služeb inovační infrastruktury

Do poloviny prosince máte možnost využít až 75% podporu na zkvalitnění služeb podpůrné inovační infrastruktury. Dotace je poskytována na provozování inovační infrastruktury, rozšiřování prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení či na výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu.


Úspory energie

V prosinci bude znovu vyhlášena výzva Energetické úspory v bytových domech. Podpora půjde na úsporná opatření na obálce budovy a na výměnu nebo instalaci nových zdrojů tepla. Na projekty je plánováno rozdělit přes 27 mld. korun.

Hned z několika výzev budete i nadále moci získat až 80% podporu na úsporu energií. Výzvu Obnovitelné zdroje energie využijte na vybudování a rekonstrukci malých vodních elektráren nebo zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy. V listopadu končící výzva Úspory energie – Energeticky efektivní budovy vám umožní financovat výstavbu nových energeticky efektivních budov a výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem. 


O dalších výzvách OP PIK vás budeme informovat po zasedání monitorovacího výboru, které je plánované na listopad 2017.


V případě zájmu nás kontaktujte ještě dnes na 222 311 028.

  • Pro dotace na podnikatelský výzkum, vývoj a inovace pište na: rudova@naviga4_cz
  • Pro dotace pro MSP a energetické úspory se obracejte na: hrdinka@naviga4_cz
Zdarma Vám zpracujeme analýzu Vašich dotačních možností. Těšíme se na spolupráci!

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality