Úspory a inovace

thought_2123970_960_720.jpg V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor energie.   

Tvorba, šíření a implementace inovací

Do konce listopadu lze podávat žádosti pro získání podpory z programů Potenciál a Aplikace. Využijte možnost dostat až 50% podporu na založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje je možnost získat podporu až 70 %

Až 45% finanční podpora je připravená v programu Inovace určeném pro financování produktových, procesních, organizačních a marketingových inovací. Investujte do výrobních technologií, zavádění nových metod organizace firemních procesů nebo do inovace způsobů prodeje výrobků a služeb. Žádat lze do 12. 11. 2017


Zkvalitnění služeb inovační infrastruktury

Do poloviny prosince máte možnost využít až 75% podporu na zkvalitnění služeb podpůrné inovační infrastruktury. Dotace je poskytována na provozování inovační infrastruktury, rozšiřování prostor inovační infrastruktury, pořízení nového vybavení či na výstavbu nové sdílené inovační infrastruktury v regionu.


Úspory energie

V prosinci bude znovu vyhlášena výzva Energetické úspory v bytových domech. Podpora půjde na úsporná opatření na obálce budovy a na výměnu nebo instalaci nových zdrojů tepla. Na projekty je plánováno rozdělit přes 27 mld. korun.

Hned z několika výzev budete i nadále moci získat až 80% podporu na úsporu energií. Výzvu Obnovitelné zdroje energie využijte na vybudování a rekonstrukci malých vodních elektráren nebo zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy. V listopadu končící výzva Úspory energie – Energeticky efektivní budovy vám umožní financovat výstavbu nových energeticky efektivních budov a výstavbu nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem. 


O dalších výzvách OP PIK vás budeme informovat po zasedání monitorovacího výboru, které je plánované na listopad 2017.


V případě zájmu nás kontaktujte ještě dnes na 222 311 028.

  • Pro dotace na podnikatelský výzkum, vývoj a inovace pište na: rudova@naviga4_cz
  • Pro dotace pro MSP a energetické úspory se obracejte na: hrdinka@naviga4_cz
Zdarma Vám zpracujeme analýzu Vašich dotačních možností. Těšíme se na spolupráci!

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality