Potenciál, Naviga4

Potenciál


Co lze financovat

Z dotačního programu lze financovat tyto projektové záměry:

  • vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií (včetně vývoje specifického SW nutného k inovaci výroby), pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.

 

Kdo může získat finanční prostředky

  • podnikatelský subjekt bez ohledu na velikost, který je oprávněn k podnikání v té oblasti, ve které hodlá realizovat projekt.

 

Jaké jsou základní podmínky financování

  • výstupy projektu se projeví v odvětvích C 10, 13 – 33, E 38.32, J 62, M 71.2 a S 95.1 CZ-NACE,
  • pokud je majetek používán částečně na výrobu a částečně pro výzkumné aktivity, lze získat dotaci pouze na tu poměrnou část majetku (a výdajů), která je využívána na výzkum,
  • dotace je poskytována dle regionální mapy od 30 do 60 % výdajů projektu v závislosti na regionu a velikosti podniku,
  • předpokládaná výše dotace je 1 – 100 mil. Kč (v regionech se soustředěnou podporou státu a vyšší nezaměstnaností až do 200 mil. Kč),
  • investice do dlouhodobého majetku činí u MSP min. 5 mil. Kč a u velkých podniků min. 10 mil. Kč,
  • podporované výdaje včetně případných limitů:

Hmotné investiční

nákup pozemků

budovy (nákup, dokumentace, technické zhodnocení apod.)

stroje a zařízení

Nehmotné investiční

zejména SW, licence a know-how

Provozní

služby poradců, cestovné, mzdy, pojistné a materiál

 

Kde smím projekt realizovat

Projekt lze realizovat na území Česka mimo území hl. m. Prahy.

 

Kdy budu moci žádat o dotaci

Předpokládaný termín vyhlášení nové výzvy je léto 2012. Uvedené informace vycházejí z pravidel programu a z textace minulých výzev.

Popis je založen na obecných pravidlech programu a znění předchozích výzev, v rámci nové výzvy může dojít k úpravám konkrétních podmínek.

 Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality