Potenciál


Co lze financovat

Z dotačního programu lze financovat tyto projektové záměry:

  • vznik nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií (včetně vývoje specifického SW nutného k inovaci výroby), pokud existuje předpoklad jejich využití ve výrobě.

 

Kdo může získat finanční prostředky

  • podnikatelský subjekt bez ohledu na velikost, který je oprávněn k podnikání v té oblasti, ve které hodlá realizovat projekt.

 

Jaké jsou základní podmínky financování

  • výstupy projektu se projeví v odvětvích C 10, 13 – 33, E 38.32, J 62, M 71.2 a S 95.1 CZ-NACE,
  • pokud je majetek používán částečně na výrobu a částečně pro výzkumné aktivity, lze získat dotaci pouze na tu poměrnou část majetku (a výdajů), která je využívána na výzkum,
  • dotace je poskytována dle regionální mapy od 30 do 60 % výdajů projektu v závislosti na regionu a velikosti podniku,
  • předpokládaná výše dotace je 1 – 100 mil. Kč (v regionech se soustředěnou podporou státu a vyšší nezaměstnaností až do 200 mil. Kč),
  • investice do dlouhodobého majetku činí u MSP min. 5 mil. Kč a u velkých podniků min. 10 mil. Kč,
  • podporované výdaje včetně případných limitů:

Hmotné investiční

nákup pozemků

budovy (nákup, dokumentace, technické zhodnocení apod.)

stroje a zařízení

Nehmotné investiční

zejména SW, licence a know-how

Provozní

služby poradců, cestovné, mzdy, pojistné a materiál

 

Kde smím projekt realizovat

Projekt lze realizovat na území Česka mimo území hl. m. Prahy.

 

Kdy budu moci žádat o dotaci

Předpokládaný termín vyhlášení nové výzvy je léto 2012. Uvedené informace vycházejí z pravidel programu a z textace minulých výzev.

Popis je založen na obecných pravidlech programu a znění předchozích výzev, v rámci nové výzvy může dojít k úpravám konkrétních podmínek.

 Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality