Poblíž Olomouce vznikne rozsáhlý biomedicínský a biotechnologický park, Naviga4

Poblíž Olomouce vznikne rozsáhlý biomedicínský a biotechnologický park

Na výstavbě a vytvoření parku se bude podílet Ministerstvo průmyslu a obchodu, město Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci , Fakultní nemocnice Olomouc, Klastr MedChemBio a Technologický park a.s. Centrum by mělo přilákat zahraniční investory a podnítit v regionu rozvoj v oblasti s vysokou přidanou hodnotou.

Více informací naleznete na stránkách Agentury CzechInvest

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality