OPPI - Inovace, Naviga4

OPPI - Inovace

Co lze financovat

Z tohoto dotačního programu lze financovat tyto projektové záměry:

  • a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
  • b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

 

Kdo může získat finanční prostředky

  • podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu (podporovaná odvětví CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)
  • malý a střední podnik, velký podnik

 

Jaké jsou základní podmínky financování

  • pro záměry a) i b) je možné získat dotace ve výši dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč
  • pro záměry a) i b) realizované v regionech se soustředěnou podporou státu*je možné získat dotace ve výši 1 – 100 mil Kč
  • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013


Kde smím projekt realizovat

  • Projekt musí být realizován na území Česka mimo území hl. m. Prahy.


Kdy budu moci žádat o dotaci

Příjem registračních žádostí do programu Inovace – Inovační projekt je plánováno na 3. 11. 2011.


Koho můžu kontaktovat

V případě zájmu o dotace z tohoto programu kontaktujte Davida Frolíka (frolik@naviga4_cz).Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality