OPPI - Inovace

Co lze financovat

Z tohoto dotačního programu lze financovat tyto projektové záměry:

  • a) inovace produktu - zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
  • b) inovace procesu - zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

 

Kdo může získat finanční prostředky

  • podnikatelský subjekt zapsaný v obchodním rejstříku působící především ve zpracovatelském průmyslu (podporovaná odvětví CZ-NACE jsou uvedena v textu Výzvy)
  • malý a střední podnik, velký podnik

 

Jaké jsou základní podmínky financování

  • pro záměry a) i b) je možné získat dotace ve výši dotace ve výši 1 - 50 mil. Kč
  • pro záměry a) i b) realizované v regionech se soustředěnou podporou státu*je možné získat dotace ve výši 1 – 100 mil Kč
  • procentuální výše podpory se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013


Kde smím projekt realizovat

  • Projekt musí být realizován na území Česka mimo území hl. m. Prahy.


Kdy budu moci žádat o dotaci

Příjem registračních žádostí do programu Inovace – Inovační projekt je plánováno na 3. 11. 2011.


Koho můžu kontaktovat

V případě zájmu o dotace z tohoto programu kontaktujte Davida Frolíka (frolik@naviga4_cz).Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality