Náš expertní team zpracovává ex-ante evaluace pro příští období

Naviga 4 se podílí na vyhodnocení nového programového období 2014 - 2020. 

Tento rok pomáháme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR stejně jako ministerstvu školství připravovat operační programy. Ty v příštím období budou podporovat zejména rozvoj zaměstnanosti, výzkumu a vzdělání v České republice. 

Dalším projektem, na kterém spolupracujeme, je příprava operačního programu pro hlavní město Prahu.

V neposlední řadě náš expertní team pomáhá Ministerstvu pro místní rozvoj ČR se zpracováním Dohody o partnerství, která je zastřešujícím dokumentem pro čerpání z fondů Evropské unie v České republice. 

Les.Mis__rables.2012.720p.BRrip.x264.jpg

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality