Marketing, technologie a energetické úspory

Industry_4.0_NoText.png Na konec letošního roku je připraveno mnoho zajímavých výzev. Během listopadu a prosince budou nebo již byly vyhlášeny výzvy v oblasti marketingu, technologií i energetických úspor.

Průmysl 4.0

Získejte až 45% podporu na pořízení nových strojů a technologických zařízení či vybavení díky Výzvě VII - Průmysl 4.0 programu Technologie. Finance budete moci využít na propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Výše podpory se pohybuje v rozmezí od 1 do 20 mil. korun. Plánované datum vyhlášení výzvy je stanoveno na 4. 12. 2017. S přípravou si můžete dát záležet, ukončení příjmu žádosti je stanoveno až na 14. 5. příštího roku. 

Pro začínající malé podnikatele je připravena Výzva VI, díky které lze financovat pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení. Dotace na projekt je poskytována v rozmezí 100 až 225 tis. Kč. Žádosti lze podávat do 12. 2. 2018. 


Zahraniční výstavy a veletrhy

Po delší době budete mít možnost využít dotaci až 50 % směřující k posílení růstových motivací malých a středních podniků, jejich schopnosti a marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo Česko, vstupovat na ně a udržet se na nich. Ve výzvě Marketing III je podporována účast na zahraničních výstavách a veletrzích, ale i poskytování služeb zaměřených na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraničí trhy. Jedná se například o dopravu exponátů, stánku a jeho vybavení nebo o přípravu marketingových propagačních materiálů. Příjem žádostí bude otevřen od 8. 1. 2018 do 19. 4. 2018. 


Snižování energetické náročnosti firem

Uspořte konečnou spotřebu energie a získejte až 50% míru podpory na realizaci projektu nebo přípravu energetického posudku a projektové dokumentace. Cílem výzvy Úspory energie III je snížení energetické náročnosti podnikatelského sektoru. Je podporována široká škála aktivit, od modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla, přes modernizaci soustav osvětlení, až k využití odpadní energie ve výrobních procesech. Uzávěrka pro příjem žádostí je stanovena na 30. 4. 2018. 


Centra průmyslového výzkumu

Využijte možnost získat dotaci ve výši až 50 % celkových způsobilých výdajů na založení nebo rozvoj centra průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Podporu z Výzvy V programu Potenciál lze využít na pořízení pozemků, budov, strojů a jiného vybavení centra. Příjem žádostí bude otevřen 10. 1. 2018.


Zdarma Vám zpracujeme analýzu Vašich dotačních možností. Těšíme se na spolupráci!

V případě zájmu nás kontaktujte ještě dnes na 222 311 028.

Pro dotace v oblasti podnikatelského výzkumu, technologií a marketingu pište na: rudova@naviga4_cz nebo frolik@naviga4_cz

Pro dotace v oblasti MSP a energetických úspor se obracejte na: hrdinka@naviga4_cz

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality