Hledáte jiné formy prezentace Vašeho podniku? Může pomoci program Marketing

whyexhibitions.jpg Patříte mezi malé, střední podniky, které mají standardní nástroje marketingu pro svůj podnik optimalizovány a pátráte po nových formách sebeprezentace? Hledáte investici na účast Vašeho podniku na zahraniční výstavě? Podejte žádost o dotaci z programu Marketing a získejte peněžní prostředky pro zisk nových kontraktů.

Program Marketing z OPPIK je zaměřen na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. V rámci programu je podporováno např. získávání marketingových informací v souvislosti se vstupem na zahraniční trhy, tvorba studií vstupu na tyto trhy, prezentace podniku na veletrzích a výstavách v zahraničí a s tím související tvorba propagačních materiálů.


Základní parametry II výzvy programu Marketing jsou následující:

Vyhlášení výzvy se očkává začátkem druhé poloviny měsíce října. 

Plánovaný příjem žádostí: listopad 2016 - leden 2017.

Oprávnění žadatelé

  • malý nebo střední podnik, který podniká v některé z podporovaných činností vymezených dle klasifikace CZ-NACE (bude upřesněno výzvou
Základní podmínky financování
  • míra podpory je předběžně stanovena na 50 % způsobilých výdajů
  • výše dotace na jeden projekt činí 200 tis. - 5. mil Kč
Způsobilé výdaje

1.  individuální účast MSP na zahraničních výstavách a veletrzích
  • pronájem, zřízení a provoz stánku – grafický návrh stánku, výkresová dokumentace stánku, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím (voda, odpad, plyn, elektroinstalace, osvětlení, vzduchotechnika, požární bezpečnost), připojení k internetu, pronájem stánku a nezbytně nutného zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení), vč. grafického zařízení stánku, montáž, instalace vystavovaných exponátů, demontáž, povinné poplatky spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu stanovené jejich organizátorem a služby spojené s provozem stánku
2.  doprava vystavovaných exponátů, stánku a jeho vybavení vč. balného a manipulace, zajišťovaná externím dodavatelem

3.  marketingové propagační materiály pro účely veletrhu/výstavy
  • grafické návrhy propagačních materiálů, překladatelské práce, tisk
  • podporovanými druhy propagačních materiálů jsou: letáky, prospekty, brožury, katalogy, CD/DVD/flashdisk prezentace, inzeráty v tisku ve formě pozvánky na veletrh

Zvažujete podání žádosti v rámci II výzvy programu Marketing? Neváhejte nás kontakovat.
Pavla Zavřelová                         
727 865 846 
zavrelova@naviga4_cz 

Jan Staněk
733 643 824
stanek@naviga4_cz

 

Nepřehlédněte

Výzva Nízkouhlíkové technologie II

Výzva Nízkouhlíkové technologie II OP PIK nyní nabízí podporu na pořízení inovativní technologie akumulace energie, a...

 

Dotace 4.0

S hrdostí oznamujeme, že jsme spustili dva inovativní projekty, které umožní našim klientům získat dotaci online!

 

Podzimní výzvy OP PIKU vyhlášeny!

Po dlouhém čekání Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlásila první výzvy v Operačním programu Podnikání a...

 

První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci

Ačkoliv to často neděláme - není na škodu se čas od času pochválit a uvést příklad z praxe. Proto bychom Vám rádi ve...

 

Hledáte jiné formy prezentace Vašeho podniku? Může pomoci program Marketing

Patříte mezi malé, střední podniky, které mají standardní nástroje marketingu pro svůj podnik optimalizovány a pátráte...

 

Aktuální fakta, změny a informace v OP PIK

V pořadí 5. jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost proběhlo 20....