Energetické úspory s OPŽP

3100_1101099779.jpg V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory . Výzva č. 61 s cílem dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov a výzva č. 70 s cílem snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Výzva č. 61 je zaměřena na podporu stavebníků na území Česka s výjimkou Prahy a žádosti lze podávat až do 31. 10. 2019. Výzva č. 70 má stanovené datum ukončení příjmu žádostí na tento rok, konkrétně 29. 9. 2017. Podpora je zaměřená na vlastníky veřejných budov ze všech části Česka. Můžete žádat o podporu na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, ale i na samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody. 

Předpokládá se výměna za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo například zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Finanční alokace pro výzvu č. 70 jsou 3 mld. Kč a na výzvu č. 61 je vyhrazeno 500 mil. Kč.

 

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality