Energetické úspory s OPŽP, Naviga4

Energetické úspory s OPŽP

3100_1101099779.jpg V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory . Výzva č. 61 s cílem dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov a výzva č. 70 s cílem snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie.

Výzva č. 61 je zaměřena na podporu stavebníků na území Česka s výjimkou Prahy a žádosti lze podávat až do 31. 10. 2019. Výzva č. 70 má stanovené datum ukončení příjmu žádostí na tento rok, konkrétně 29. 9. 2017. Podpora je zaměřená na vlastníky veřejných budov ze všech části Česka. Můžete žádat o podporu na celkové nebo dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, ale i na samostatná opatření výměny zdroje tepla s výkonem nižším než 5 MW využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii pro vytápění nebo přípravu teplé vody. 

Předpokládá se výměna za účinné zdroje využívající biomasu, tepelná čerpadla, kondenzační kotle na zemní plyn nebo například zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Finanční alokace pro výzvu č. 70 jsou 3 mld. Kč a na výzvu č. 61 je vyhrazeno 500 mil. Kč.

 

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality