Získejte podporu na návrh nového ICT řešení nebo vytvoření softwaru, Naviga4

Získejte podporu na návrh nového ICT řešení nebo vytvoření softwaru

muz_cnc.jpg Přemýšlíte o návrhu nového ICT řešení či vytvoření softwaru?  Podnikáte mimo území hlavního města? Pokud ano, tak právě pro Vás se 6. listopadu 2013 otevře nová výzva. Operační program Podnikání a inovace podpoří vybrané podniky celkovou alokací 1 mld. Kč. 

Z podprogramu ICT a strategické služby budou podporovány tyto projektové záměry: 

 •         Vývoj softwaru – návrh specializovaného a vysoce sofistikovaného IS/ICT řešení, tvorba zcela nových SW systémů či rozšíření funkcí existujících řešení a aplikací, příp. převod systému na vyšší systémovou platformu
 •         Zakládání a rozvoj center sdílených služeb –  zaměření na provoz účetnictví, administrace lidských zdrojů, správa informačních systémů apod.
 •         Zakládání a rozvoj datových center – tj. center zabývajících se provozováním a pronájmem aplikací, centrum využívá hospodárnýsoftware a poskytuje své služby v bezpečném prostředí
 •         Centrum oprav high-tech výrobků a technologií – tj. samostatných jednotek, které provádí opravy vybraných výrobků (kancelářských strojů, výpočetní techniky, elektronických přístrojů, optických a měřících přístrojů, letadel apod.)

 Dotace je poskytována ve výši 30 - 60 % z celkových výdajů v závislosti na regionu a velikosti podniku. Minimální lze získat 1 mil. Kč, maximálně pak 100 mil. Kč
Dotace můžete získat na tyto typy výdajů, přičemž varianty není možné kombinovat:

Varianta A) Hmotný a nehmotný majetek 

 • HW a sítě, ostatní stroje a zařízení
 • SW a licence
 • Služby poradců a expertů
 • Přístup k informacím a databázím
 • Nájem pozemků a budov

Varianta B) Předpokládané osobní náklady za období 2 let

 • Hrubé mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech
 • Povinné odvody vztahující se k těmto místům
 • Služby poradců a expertů
 • Nájem pozemků a budov
 • Přístup k informacím a databázím
Příjem registračních žádostí probíhá od 6. 11. 2013 do 17. 12. 2013 (příjem registračních žádostí může být předčasně ukončen při významném převýšení vyčleněné alokace), příjem plných žádostí probíhá od 6. 11. 2013 do 7. 2. 2014 (nejpozději však do 45 dnů od schválení registrační žádosti).Pro další informace kontaktujte našeho specialistu: 

David Frolík
733 643 822

frolik@naviga4_cz

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality