Získejte podporu na návrh nového ICT řešení nebo vytvoření softwaru

muz_cnc.jpg Přemýšlíte o návrhu nového ICT řešení či vytvoření softwaru?  Podnikáte mimo území hlavního města? Pokud ano, tak právě pro Vás se 6. listopadu 2013 otevře nová výzva. Operační program Podnikání a inovace podpoří vybrané podniky celkovou alokací 1 mld. Kč. 

Z podprogramu ICT a strategické služby budou podporovány tyto projektové záměry: 

 •         Vývoj softwaru – návrh specializovaného a vysoce sofistikovaného IS/ICT řešení, tvorba zcela nových SW systémů či rozšíření funkcí existujících řešení a aplikací, příp. převod systému na vyšší systémovou platformu
 •         Zakládání a rozvoj center sdílených služeb –  zaměření na provoz účetnictví, administrace lidských zdrojů, správa informačních systémů apod.
 •         Zakládání a rozvoj datových center – tj. center zabývajících se provozováním a pronájmem aplikací, centrum využívá hospodárnýsoftware a poskytuje své služby v bezpečném prostředí
 •         Centrum oprav high-tech výrobků a technologií – tj. samostatných jednotek, které provádí opravy vybraných výrobků (kancelářských strojů, výpočetní techniky, elektronických přístrojů, optických a měřících přístrojů, letadel apod.)

 Dotace je poskytována ve výši 30 - 60 % z celkových výdajů v závislosti na regionu a velikosti podniku. Minimální lze získat 1 mil. Kč, maximálně pak 100 mil. Kč
Dotace můžete získat na tyto typy výdajů, přičemž varianty není možné kombinovat:

Varianta A) Hmotný a nehmotný majetek 

 • HW a sítě, ostatní stroje a zařízení
 • SW a licence
 • Služby poradců a expertů
 • Přístup k informacím a databázím
 • Nájem pozemků a budov

Varianta B) Předpokládané osobní náklady za období 2 let

 • Hrubé mzdy zaměstnanců na nově vytvořených pracovních místech
 • Povinné odvody vztahující se k těmto místům
 • Služby poradců a expertů
 • Nájem pozemků a budov
 • Přístup k informacím a databázím
Příjem registračních žádostí probíhá od 6. 11. 2013 do 17. 12. 2013 (příjem registračních žádostí může být předčasně ukončen při významném převýšení vyčleněné alokace), příjem plných žádostí probíhá od 6. 11. 2013 do 7. 2. 2014 (nejpozději však do 45 dnů od schválení registrační žádosti).Pro další informace kontaktujte našeho specialistu: 

David Frolík
733 643 822

frolik@naviga4_cz

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality