Výzvy se otevírají - máme aktuální informace, Naviga4

Výzvy se otevírají - máme aktuální informace

S_DOTACNI.jpg 4. listopadu se otevřela výzva v programu Rozvoj v rámci OPPI. V jejím těsném závěsu můžeme očekávat další výzvy, a to v programu Inovace a ICT a strategické služby. Zde vám přinášíme aktuální informace. 

Program Rozvoj

4. listopadu agentura CzechInvest otevřela výzvu v programu Rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Registrační žádosti mohou být podány až do 16. prosince 2013. Program Rozvoj je tu pro Vás, pokud zvažujete pořízení nových technologických zařízení. Z dotace lze financovat nákup strojů, zařízení pro výrobu nebo pořízení ovládacího softwaru. Míra podpory může dosahovat od 40 do 50 % výdajů projektu. Je tak možné získat dotaci v rozmezí 1 – 20 milionů Kč. K čerpání je v programu Rozvoj připraveno 2,5 miliardy Kč, jejichž část můžete využít i vy.

Další inforamce zde 


Program Inovace 

Další variantou pro Vaše podnikání je programu Inovace, kde můžete získat finanční prostředky na projektové záměry spojené s inovací produktů, technologií a služeb. Dotace může být použita i na zvýšení efektivnosti výroby, či poskytování služeb. Podmínkou je, že již proběhl vývoj výrobku/služby. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30 – 50 % výdajů projektu. Je možné získat dotaci v rozmezí 1 – 75 milionů Kč. Program Inovace nabízí 2,5 miliardy Kč. Příjem elektronických registračních žádostí začíná v pondělí 11. 11. 2013 a bude ukončen 22. 11. 2013.

Další inforamce zde


Program ICT a strategické služby

6. listopadu bude otevřena nová výzva podporující vývoj softwaru, zakládání a rozvoj center sdílených a datových služebDotace je poskytována ve výši 30 - 60 % z celkových výdajů v závislosti na regionu a velikosti podniku. Minimálně lze získat 1 mil. Kč, maximálně pak 100 mil. Kč. Příjem registračních žádostí probíhá od 6. 11. 2013 do 17. 12. 2013 (příjem registračních žádostí může být předčasně ukončen při významném převýšení vyčleněné alokace). Program ICT a strategické služby mají k dispozici 1 miliardu Kč. 

Další inforamce zde


I přesto, že času není nazbyt, náš zkušený tým expertů je schopný rychle posoudit proveditelnost Vašeho projektu a také jej připravit. V rámci podnikatelských projektů máme 94% úspěšnost získání dotace. Pro další informace kontaktujte prosím našeho specialistu:

David Frolík
733 643 822

frolik@naviga4_cz

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality