Výzvy se otevírají - máme aktuální informace

S_DOTACNI.jpg 4. listopadu se otevřela výzva v programu Rozvoj v rámci OPPI. V jejím těsném závěsu můžeme očekávat další výzvy, a to v programu Inovace a ICT a strategické služby. Zde vám přinášíme aktuální informace. 

Program Rozvoj

4. listopadu agentura CzechInvest otevřela výzvu v programu Rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI). Registrační žádosti mohou být podány až do 16. prosince 2013. Program Rozvoj je tu pro Vás, pokud zvažujete pořízení nových technologických zařízení. Z dotace lze financovat nákup strojů, zařízení pro výrobu nebo pořízení ovládacího softwaru. Míra podpory může dosahovat od 40 do 50 % výdajů projektu. Je tak možné získat dotaci v rozmezí 1 – 20 milionů Kč. K čerpání je v programu Rozvoj připraveno 2,5 miliardy Kč, jejichž část můžete využít i vy.

Další inforamce zde 


Program Inovace 

Další variantou pro Vaše podnikání je programu Inovace, kde můžete získat finanční prostředky na projektové záměry spojené s inovací produktů, technologií a služeb. Dotace může být použita i na zvýšení efektivnosti výroby, či poskytování služeb. Podmínkou je, že již proběhl vývoj výrobku/služby. Míra podpory se pohybuje v rozmezí 30 – 50 % výdajů projektu. Je možné získat dotaci v rozmezí 1 – 75 milionů Kč. Program Inovace nabízí 2,5 miliardy Kč. Příjem elektronických registračních žádostí začíná v pondělí 11. 11. 2013 a bude ukončen 22. 11. 2013.

Další inforamce zde


Program ICT a strategické služby

6. listopadu bude otevřena nová výzva podporující vývoj softwaru, zakládání a rozvoj center sdílených a datových služebDotace je poskytována ve výši 30 - 60 % z celkových výdajů v závislosti na regionu a velikosti podniku. Minimálně lze získat 1 mil. Kč, maximálně pak 100 mil. Kč. Příjem registračních žádostí probíhá od 6. 11. 2013 do 17. 12. 2013 (příjem registračních žádostí může být předčasně ukončen při významném převýšení vyčleněné alokace). Program ICT a strategické služby mají k dispozici 1 miliardu Kč. 

Další inforamce zde


I přesto, že času není nazbyt, náš zkušený tým expertů je schopný rychle posoudit proveditelnost Vašeho projektu a také jej připravit. V rámci podnikatelských projektů máme 94% úspěšnost získání dotace. Pro další informace kontaktujte prosím našeho specialistu:

David Frolík
733 643 822

frolik@naviga4_cz

Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality