Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

662d40ee_af2b_438b_a315_d79387a994a5.jpg V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jejich prostřednictvím můžete pořídit vybavení pro firemní vývojové centrum, výrobní technologie pro firmy či vybavení pro firemní výzkumný projekt. Navíc máte aktuálně možnost získat finance i na výrobní technologie pro sociální podniky a na vybavení pro univerzitní výzkum.  

Výzva Aplikace VI

Prostřednictvím výzvy máte možnost získat až 70 % míru podpory na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. Žadateli mohou být podnikatelské subjekty. Organizace pro výzkum a šíření znalostí mohou být příjemci podpory, pouze však jako partneři. Hlavními způsobilými výdaji jsou mzdové náklady. Náklady na nástroje, přístroje a vybavení jsou podporovány formou odpisů. Příjem žádostí bude zahájen 28. 8. a ukončen 17. 12. 2018. Podrobný výčet způsobilých výdajů a další potřebné informace najdete zde.

Výzva Inovace V

O dotaci ve výši od 1 do 40 mil. Kč můžete zažádat v rámci programu podpory Inovace, který se zaměřuje na produktové, procesní, organizační a marketingové inovace. Způsobilými výdaji mohou být stavby, technologie, software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů či projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti. Míra podpory je stanovena v rozmezí 25-45 % v závislosti na velikosti podniku. Příjem žádostí bude otevřen od 26. 9. do 27. 11. 2018. Více informací zde.

Výzva Potenciál V

Z dotačního titulu lze financovat založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Mezi způsobilé výdaje se řadí pořízení pozemků, nákup strojů, patenty, licence či náklady na povinnou publicitu. Úspěšní žadatelé mohou získat podporu ve výši až 50 % celkových způsobilých výdajů. Příjem žádostí bude probíhat od 1. 10. 2018 do 15. 1. 2019. Detailnější informace o dotačním titulu naleznete zde.

Vybavení pro univerzitní výzkum

Díky výzvě Výzkumné infrastruktury II z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání máte možnost získat dotaci až 700 mil. Kč například na dobudování, konstrukci či upgrade infrastruktury v Česku, na podporu kvalitního vlastního výzkumu nebo na řízení projektu. Míra podpory je stanovena až na 100 % ze způsobilých výdajů. Výzva bude vyhlášena v průběhu října. Dále je na srpen připravena výzva pro vysoké školy II Evropského fondu pro regionální rozvoj s maximální výší dotace 800 mil. Kč. Z titulu lze financovat například infrastrukturní zajištění výuky, informační zdroje pro výuku nebo zpřístupnění vysokoškolského prostředí. Detaily o výzvách jsou zde.

Podpora vzniku a rozvoje sociálních podniků

Hned dva dotační tituly směřují k podpoře vzniku a rozvoje sociálních podniků. V případě Prahy využijte OP Praha pól růstu, kde je míra podpory stanovena na 100 %. Mimopražské projekty lze financovat z OP Zaměstnanost, kde je míra podpory 85 %. Podrobnější informace o výzvách najdete zde.


Zaujala Vás některá z vyhlášených výzev? Chtěli byste získat bližší informace? Neváhejte se obrátit na naší dotační expertku Pavlu Rudovou (email: rudova@naviga4_cz, tel.: 734 346 057)

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality