Dotace na kompostéry a využití odpadů

Reduce_Reuse_Recycle.jpg V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a ekologických rizik Operačního programu Životní prostředí. Již nyní můžete zažádat o dotaci na pořízení kompostérů na bioodpad. 

Kompostéry na biodpad

Získejte dotaci až 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu a pořiďte kompostéry na biodpadPrevenci vzniku odpadů se věnuje výzva č. 103, která byla vyhlášena 1. 3. 2018. Příjem žádostí bude otevřen 3. 4. 2018 a předpokládané datum ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 31. 7. 2018.

Sběr, třídění a využití odpadů

Dotaci ve výši až 85 % na výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů, ale i zařízení pro materiálové nebo energetické využití odpadů lze získat díky výzvě č. 104. Cílem výzvy je podpořit způsoby nakládání s odpady, které využívají odpad jako zdroj druhotných surovin, přípravu k recyklaci odpadu a nakládání s odpady či oddělený sběr odpadů. Plánované datum vyhlášení výzvy je 1. 8. 2018 a příjem žádostí by měl být spuštěn 3. 9. 2018


Bližší informace o Vašich dotačních možnostech v oblasti životního prostředí získáte na telefonu 720 976 648 nebo 734 621 342. Psát můžete i na email: hrdinka@naviga4_cz či hepnarova@naviga4_cz

Zdarma Vám zpracujeme analýzu Vašich dotačních možností. Těšíme se na spolupráci!

Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality