Další šance pro podniky v rámci Programu rozvoje venkova

vedec_s_virguli.JPG Státní zemědělský intervenční fond v rámci Programu rozvoje venkova vyhlásí další kolo příjmu žádostí o dotaci. Šanci dostanou projekty podporující spolupráci výrobců potravin a  výzkumných subjektů pro zavedení inovačních postupů ve výrobě. Podpory se dočkají i projekty zaměřené na modernizaci zemědělských podniků nebo zakládání a rozvoj podniků ve zpracovatelském průmyslu. Příjem žádostí v rámci Programu rozvoje venkova bude probíhat v termínu 3. až 14. března 2014.      

Pražští výrobci potravin mají další šanci na rozvoj svého podnikání. Právě na ně je primárně zaměřena podpora spolupráce s výzkumnými subjekty pro zavedení inovačních postupů ve výrobě. Právě oni mohou získat dotaci na realizaci projektů vedoucích k inovaci výrobních postupů a tím podpořit rozvoj svého podnikání.

Další oblastí plánovaného kola příjmu žádostí je opatření Modernizace zemědělských  podniků. Zde bude možné žádat o dotaci na nákup nových technologií a stavební úpravy zemědělských podniků, jejichž činnost spadá do živočišné nebo rostlinné výroby. Z rostlinné výroby však budou podporovány pouze činnosti spojené s pěstováním a zpracováním chmele, ovoce a zeleniny.

 

Podporu bude možné získat i na zakládání a rozvoj podniků ve zpracovatelském průmyslu, a to v rámci opatření Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Zde budou moci drobní podnikatelé (podniky do 10 zaměstnanců) realizovat projekty, ze kterých bude možné financovat nákup nových technologií nebo stavební práce. Realizace projektů se musí uskutečnit v obcích do 2 000 obyvatel.Aktuality

Úspory a inovace

V průběhu podzimu máte  možnost využít poměrně pestrou škálu podpory v  oblasti  inovací a úspor...

 

Výzkum, vývoj, inovace!

Během letních měsíců máte možnost využít širokou škálu podpory v oblasti inovací, výzkumu a vývoje. Aktuálně jsou...

 

Letní výzvy pro podnikatele vypsány

Posledního června byly vyhlášeny některé výzvy z poslední vlny pro podnikatele v roce 2017, o které jsme Vás nedávno...

 

Poslední vlna dotací pro podnikatele v roce 2017

Na léto je připravena poslední várka dotací pro podnikatele pro rok 2017. Výzvy budou vyhlášeny už v červnu,...

 

Cirkulární ekonomika

Pod cirkulární ekonomikou si můžete představit koncept, ve kterém neexistuje odpad (ano, čtete správně!). Cirkulární...

 

Energetické úspory s OPŽP

V dubnu letošního roku byly vyhlášeny dvě výzvy v rámci prioritní osy 5 zaměřené na energetické úspory ....

 

Aktuality