Další šance pro podniky v rámci Programu rozvoje venkova

vedec_s_virguli.JPG Státní zemědělský intervenční fond v rámci Programu rozvoje venkova vyhlásí další kolo příjmu žádostí o dotaci. Šanci dostanou projekty podporující spolupráci výrobců potravin a  výzkumných subjektů pro zavedení inovačních postupů ve výrobě. Podpory se dočkají i projekty zaměřené na modernizaci zemědělských podniků nebo zakládání a rozvoj podniků ve zpracovatelském průmyslu. Příjem žádostí v rámci Programu rozvoje venkova bude probíhat v termínu 3. až 14. března 2014.      

Pražští výrobci potravin mají další šanci na rozvoj svého podnikání. Právě na ně je primárně zaměřena podpora spolupráce s výzkumnými subjekty pro zavedení inovačních postupů ve výrobě. Právě oni mohou získat dotaci na realizaci projektů vedoucích k inovaci výrobních postupů a tím podpořit rozvoj svého podnikání.

Další oblastí plánovaného kola příjmu žádostí je opatření Modernizace zemědělských  podniků. Zde bude možné žádat o dotaci na nákup nových technologií a stavební úpravy zemědělských podniků, jejichž činnost spadá do živočišné nebo rostlinné výroby. Z rostlinné výroby však budou podporovány pouze činnosti spojené s pěstováním a zpracováním chmele, ovoce a zeleniny.

 

Podporu bude možné získat i na zakládání a rozvoj podniků ve zpracovatelském průmyslu, a to v rámci opatření Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje. Zde budou moci drobní podnikatelé (podniky do 10 zaměstnanců) realizovat projekty, ze kterých bude možné financovat nákup nových technologií nebo stavební práce. Realizace projektů se musí uskutečnit v obcích do 2 000 obyvatel.Aktuality

Dotace na podporu podnikání, výzkumu a vývoje

V minulých dnech došlo k vyhlášení tří oblíbených výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Červnové novinky pro podnikatele

Během června dojde k vyhlášení širokého spektra výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro...

 

Dotace na kompostéry a využití odpadů

V průběhu jara i podzimu jsou pro obce a města připraveny zajímavé dotační možnosti v oblasti odpadů a...

 

Jak na to: Analýza potenciálu produkce odpadů a materiálových toků

Nedílnou součástí žádosti o dotaci, v březnu vyhlašované výzvě č. 103 operačního programu Životní prostředí...

 

Pražské vouchery

Hlavní město Praha realizuje dva nové projekty se společným názvem Pražské vouchery. Díky projektům bude podpořen...

 

Prevence vzniku odpadů

Již v březnu by měla být vyhlášena výzva č. 103 Prevence vzniku odpadů operačního programu Životní prostředí....

 

Aktuality