Aktuální fakta, změny a informace v OP PIK

V pořadí 5. jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost proběhlo 20. září 2016. Předseda Monitorovacího výboru Tomáš Novotný ve svých prezentacích zhodnotil současný stav implementace OP PIK, zmínil hlavní události v programu od minulého jednání Monitorovacího výboru a představil aktualizaci Harmonogramu výzev OP PIK na rok 2016. Ředitelé jednotlivých odborů pak poodhalili základní parametry výzev spolu se změnami oproti předchozímu kolu. My Vám v řádcích níže přinášíme nejdůležitější „výcuc“ informací, které se Vám mohou hodit ať už při přípravě Vašeho projektového záměru, tak i k získání lepší orientace v tomto operačním programu. 


Současný stav OP PIK


 • k 15. 9. 2016 bylo v OP PIK předáno k hodnocení celkově 3 766 žádostí, přičemž celková suma požadovaných finančních prostředků dosáhla 29,5 mld. Kč
 • v srpnu 2016 bylo zahájeno proplácení prvních dotačních programů na účty žadatelů o podporu - současně je proplaceno 37 projektů v sumě 7,8 mil. Kč
 • nejpozději v říjnu 2016 plánuje řídící orgán dokončení hodnocení projektů vyhlášených výzev
na_web.jpg

Přehled vyhlášení a plánované alokace výzev „podzim 2016“Prioritní osa 1 - Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace
 • Výzva III Aplikace (11/2016, kolová, 4,5 mld. Kč)
 • Výzva III Inovace (11/2016, průběžná, 5,0 mld. Kč)
 • Výzva III Potenciál (11/2016, kolová, 1,5 mld. Kč)
 • Výzva II Partnerství znal. transferu (9/2016, kolová, 280 mil. Kč)
 • Výzva III Služby infrastruktury (10/2016, kolová, 1,75 mld. Kč)
 • Výzva III Spolupráce - Klastry (9/2016, kolová, RŽ + PŽ, 410 mil. Kč)
Prioritní osa 2 - Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
 • Výzva IV Technologie (10/2016, průběžná, 2,65 mld. Kč)
 • Výzva V Technologie (10/2016, průběžná, 250 mil. Kč)
 • Výzva II Marketing (9/2016, kolová, 450 mil. Kč)
 • Výzva II Nemovitosti (9/2016, kolová, 950 mil. Kč)
 • Výzva II Školící střediska (9/2016, kolová, 250 mil. Kč)
Prioritní osa 3 - Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie
 • Výzva II Úspory energie (11/2016, průběžná, 11 mld. Kč)
 • Výzva II Smart Grids II (10/2016, průběžná, 2,5 mld. Kč)
Prioritní osa 4 - Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií
 • Výzva II ICT a sdílené služby - aktivita Budování a modernizace DC (9/2016, kolová, 1 mld. Kč)
 • Výzva II ICT a sdílené služby - aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení (9/2016, kolová, 2,2 mld. Kč)
 • Výzva II ICT a sdílené služby - aktivita Zřizování a provoz CSS (9/2016, kolová, 1 mld. Kč)
 • Výzva I ICT a sdílené služby pro začínající podniky (9/2016, průběžná, 300 mil. Kč)

Přehled hlavních změn ve výzvách a kritériích pro hodnocení a výběr projektů


 • v případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může ŘO alokaci na výzvách adekvátně navýšit
 • ŘO může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace oproti alokaci v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 5 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu
 • žádost o podporu nebude schválena žadateli se sídlem v některém z daňových rájů, či žadateli, u něhož ve vlastnické struktuře figurují subjekty založené v daňových rájích, s výjimkou do 25 % vlastnictví - ve vazbě na ovládací podíl dle definice MSP
 • posuzovat se bude vlastnická struktura až do úrovně posledního vlastníka („ultimate owner“)
 • kritérium formální náležitosti - absence platného elektronického podpisu bude posuzováno jako nenapravitelné
 • kritérium formální náležitosti - jsou k žádosti o dotaci přiloženy všechny povinné přílohy, bude posuzováno:
 • nenapravitelné u průběžné výzvy
 • napravitelné u kolové výzvy
 • rovnost bodů více projektů u kolové výzvy bude řešena podporou všech projektů se stejným hodnocením, a to případným navýšením alokace výzvy
 • kritérium přijatelnosti projektu - chybně uvedené CZ NACE bude napravitelné u všech typů výzev OP PIK

Nepřehlédněte

Výzva Nízkouhlíkové technologie II

Výzva Nízkouhlíkové technologie II OP PIK nyní nabízí podporu na pořízení inovativní technologie akumulace energie, a...

 

Dotace 4.0

S hrdostí oznamujeme, že jsme spustili dva inovativní projekty, které umožní našim klientům získat dotaci online!

 

Podzimní výzvy OP PIKU vyhlášeny!

Po dlouhém čekání Agentura pro podnikání a inovace (API) vyhlásila první výzvy v Operačním programu Podnikání a...

 

První schválený projekt ve 4. výzvě IROP je v naší gesci

Ačkoliv to často neděláme - není na škodu se čas od času pochválit a uvést příklad z praxe. Proto bychom Vám rádi ve...

 

Hledáte jiné formy prezentace Vašeho podniku? Může pomoci program Marketing

Patříte mezi malé, střední podniky, které mají standardní nástroje marketingu pro svůj podnik optimalizovány a pátráte...

 

Aktuální fakta, změny a informace v OP PIK

V pořadí 5. jednání Monitorovacího výboru Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost proběhlo 20....